Menü Bezárás

Munkahelyi képzés megvalósítása az Építő M+M Kft. munkavállalói számára

Kedvezményezett neve: ÉpítőM+M Építőipari, kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

• Projekt címe és célja: Munkahelyi képzés megvalósítása az ÉpítőM+M Kft. munkavállalói számára

• Támogatás összege (millió forint esetén 2 tizedes jegyig, milliárd forint esetén 3 tizedes jegyig szükséges kerekíteni.) 9,218 MFt

• Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00802

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Cégünk 1990-ben alakult és a kazettás álmennyezeti rendszerekkel kezdett foglalkozni. Pár évre rá a repertoárt gipszkarton válaszfalak és mennyezetek építésével bővítette, mely azóta is cégünk egyik húzó ágazata. A gipszkartonból készült éltörések, szintugrások vagy díszítő elemek kialakításánál a gipszkarton marás magasabb minőséget eredményez mint bármilyen más eljárás. Ezért 2008 óta Magyarországon egyedül álló módon, használjuk ezt a technológiát.2008 óta vízsugaras vágással is foglalkozunk.

A középvezetők azok a kollégák, akik a szakmunkások közül lettek kiemelve, motiváltságuk és rátermettségük alapján. Az ő vezetői képzésüket és fejlesztésüket tartanánk fontosnak. A szakmunkások között több féle szakmával rendelkező szakemberek vannak. (festő, asztalos, kőműves stb.) Az ő átképzésük és tovább képzésük lenne fontos a szakmai képzésekkel. (Belső képzés) A motiváció és a csoporthoz tartozás élménye egy újabb lendületet adhat a cégnek, az ezzel kapcsolatos tréningek mindenki számára fontosak lesznek. Továbbá a meglévő munkatársakat meg kell tanítani az új dolgozókkal hatékonyabban kommunikálni. Fontos tehát a felvétel utáni betanítási, beillesztő folyamatok átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tétele. Ennek első lépéseként át kell adni a vállalati kultúrát, normáit és a feladatokhoz szükséges alapvető ismereteket A kétirányú kommunikáció itt is nélkülözhetetlen. A munkavállalók nyelvén kell rákérdeznünk a benyomásaira, érzéseire és reagálnunk is kell rá.

A képzési terv kialakításánál figyelembe vettük a fizikai és a szellemi állomány előképzettségét, tréningtapasztalatait, és a munkájukban szükséges készségek, képességek halmazát. Ezek alapján az alábbi témakörökben fogalmazódott meg a képzés szükségessége, fontossága:

Üzletvitel a gyakorlatban (1-5. modul): A kommunikáció alapelvei, Üzleti kommunikáció, Hatékony szervezeti kommunikáció, Üzleti prezentáció, Vezetői alapismeretek.

Üzletvitel a gyakorlatban (11.12.16. modul): Munkatársak professzionális kiválasztása, Csapatok vezetése, A vezető, mint coach.

Irodai programok (2.3. modul): Haladó szövegszerkesztés, Táblázatkezelés alapjai.

Nyelvi képzés, angol C2-es szint, mivel a mai világban az angol nyelv ismerete elengedhetetlen. Az első lépés a helyes nyelvtani szerkezetek és alapok elsajátítása. Ezután a résztvevők megtanulják mondanivalójukat a kommunikációs helyzettel egyeztetni. A szárazépítő képzés célja fejleszteni a hatékony tudásátadáshoz szükséges eszközöket, illetve javítani munkavállalóink logikus gondolkodását.

A képzés célja olyan szakember képzése, aki a sikeres vizsga után precízen és igényesen látja el feladatát. A szárazépítő feladata a szerelt belső szerkezetek, szerelt aljzatok valamint fal, tetőtéri és tűzvédelmi borítások elkészítése, javítása és bontása.

A projekt indokoltsága: Motivált munkavállalókra van szükség, akik az állandóan és gyorsan fejlődő építőipar szakmai kihívásainak meg tudnak felelni. Ehhez szükségesek a szakmai, motivációs, konfliktuskezelő és csapatépítő tréningek, a közép és felső vezetőknek pedig a vezetői tréningek. Ahhoz, hogy a fenti célok minél hatékonyabban valósuljon meg, elengedhetetlen munkavállalóink kompetenciáinak javítása. Jelen pályázatban igényelt képzéseket, olyan szellemi tőkebefektetésnek tekintjük, amellyel alkalmazottaink meglévő tudását, képességét és készségét fejleszthetjük, hogy ezzel hozzájárulhassanak cégünk hatékony és sikeres működéséhez. A projekt keretében 15 dolgozónk szakirányú továbbképzésére igénylünk támogatást. A projektünk célja az indokoltságából már levonható, vagyis a gyorsan változó gazdasági és technológiai változások eredményeképp létrejövő fejlesztésekkel lépést tartani.

A humánerőforrás fejlesztés képzéssel egy olyan gondolkodásmódot igyekszünk kialakítani, melynek köszönhetően az alkalmazottak szakmai felkészültségükből adódóan kezdeményezőek és proaktívak lesznek. A képzés abszolválásával döntéseik és javaslataik szakmailag megalapozottak és reálisak, és cégünk jövőbeli teljesítményét pozitívan befolyásolják. Az informatikai felhasználói tudás jelentősen növeli egy szervezet hatékonyságát, pozitív hatással van annak külső megítélésére, megkönnyíti a munkatársak közötti munkafolyamatok szervezését. A fent említett célok elérésének alappillére, hogy az alkalmazottak magas szintű kompetenciával rendelkezzenek. Mindezek fenntartása és folyamatos fejlesztése állandó odafigyelést, szakértelmet és időt igényel. A támogatott képzések során elsajátított új szakértelmek mind szállodánk, mind dolgozóink piaci versenyképességét javítják. A képzés várható hatása: A motivált és szakmailag képzett munkavállaló a problémákat már azok jelentkezése előtt megláthatja, így időt és energiát spórolhat a vállalkozásnak. A vezetőség a jó kommunikációval a megfelelő személyeknek a megfelelő információt adja át, megfelelően motiválva a beosztottját. Így akkor is magasabb hatásfokkal tud működni a cég, ha a nem sikerülne újabb munkavállalót fel.

Építő M+M - Munkahelyi képzés megvalósítása